Charyzmaty i ewangelizacja

Jak współpracować z Duchem Świętym i pomnażać to, co od Niego dostajemy

Charyzmaty

Charyzmaty (79)

Jak ewangelizował św. Paweł, że tysiące słuchaczy przyjmowało Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy dwa tysiące lat później jego strategia działania jest nadal aktualna? Może Was tym zaskoczę, ale w Odnowie w Duchu Świętym bardzo często naśladujemy metody ewangelizacyjne Apostoła Narodów, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy.

Czym są charyzmaty?

wtorek, 14 wrzesień 2010 12:46
„Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych” – pisał św. Paweł na początku rozdziału o charyzmatach w drugim liście do Koryntian. Zacznijmy więc od wyjaśnienia pojęcia. Słowo charyzmat zgodnie z greckim słowem użytym przez św. Pawła oznacza przychylność, darmowy dar, dobrodziejstwo.  A co go różni od innych łask i darów otrzymywanych od Ducha Świętego?
  Niektórzy ludzie mają dary bardziej widoczne niż inni, np. dar uzdrawiania, ale wszyscy jesteśmy powołani do niesienia pomocy w imię Jezusa Chrystusa – uzdrowienia fizycznego i wewnętrznego, uwolnienia, do przynoszenia innym pokoju. Fakt, że niektórzy ludzie mają wyższy procent „sukcesu” w posłudze uzdrawiania nie znaczy, że pozostali mogą czuć się z niej zwolnieni. 
Czy dobrze jest modlić się o otrzymanie charyzmatów. Od pewnego czasu doświadczam uzdrawiającego działania Ducha Świętego na modlitwach wstawienniczych. Modlę się też o dary Ducha Świętego, poddając się Jemu, by udzielał ich według własnej woli. Czy zatem właściwe jest, by modlić się o konkretny, wybrany charyzmat? Spotkałam się niedawno ze stwierdzeniem, że nie warto się modlić o nie, bo to nie ma celu... ja myślę, że jednak to ma sens, gdyż istotą życia chrześcijanina jest życie w pełni, życie tymi darami, które otrzymał na chrzcie św. Jak więc obudzić w sobie te dary? Alina
Dzisiejsza kultura nastawiona jest raczej na mówienie niż słuchanie, branie niż dawanie. Z tego też powodu wiele osób używa w modlitwie charyzmatu języków (charyzmatu mówienia), a mniej – charyzmatu tłumaczenia (najpierw słuchania, a potem mówienia). Charyzmat tłumaczenia języków polega na tym, że w momencie, gdy ktoś modli się w językach – w głowie tłumacza pojawia się rozumienie (interpretacja) tej modlitwy. Nie jest to jednak rozumienie poszczególnych głosek czy wyrazów, jak w przypadku języków obcych.  

Posługa w więzieniu

czwartek, 18 grudzień 2008 20:25
  Więźniowie, to jedni z najbardziej biednych i nieszczęśliwych ludzi. Zaniedbani duchowo, żyją daleko od Boga i bardzo potrzebują ewangelizacji. A jednak na samą myśl, że mam zanieść Jezusa również do więzienia, wiele osób wzdryga się. - Ale nie wszyscy. Są ludzie dobrzy, jak chleb, dzięki którym słowo Boże dociera również do więzień i czyni niejednokrotnie wielkie rzeczy. Zorganizowanie „grupy więziennej” - osób ze wszystkich wspólnot Odnowy Życia w Duchu Świętym, skupionych przy kościele o. o. Jezuitów, na ul Sienkiewicza 60 w Łodzi, posługujących w więzieniach, zawdzięczamy Barbarze Guzek (1949-2008). Należała do Wspólnoty „Zwiastowanie”. Przez czternaście lat prowadziła korespondencję z więźniami, modliła się za nich, a przez ostatnich 10 lat życia angażowała się w bezpośrednią ewangelizację w więzieniu. Na podstawie swojej posługi napisała dwie książki: Wróć do domu Ojca i Zaufaj Bożemu Miłosierdziu.

Charyzmat służby

poniedziałek, 10 listopad 2008 17:41
Z przeżycia osobistego spotkania z Jezusem, z doświadczenia zbawienia, troski Jezusa o każdego człowieka-grzesznika, z przeżycia swojego nawrócenia i osobistego spotkania z Jezusem – rodzi się misja, określona służba wobec Boga i człowieka. Podjęcie jej wynika przede wszystkim z objawienia się Boga człowiekowi, a następnie z głębokiego przeżycia tajemnicy wiary, tajemnicy Jezusa Chrystusa w naszym życiu.
Co by było, gdyby istniał supermarket sprzedający nie chleb i mleko, ale wyłącznie dary Ducha Świętego? Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń – pokoju, miłości, cierpliwości, radości… Gdybym miał taki supermarket, Bill Gates przychodziłby do mnie po kredyt!
Czy zabawa sylwestrowa może być okazją do ewangelizacji? Może, a przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi ma ona długą, bo ponad dwudziestoletnią tradycję – związaną z działalnością grup Odnowy w Duchu Świętym.

Posługa uzdrawiania

wtorek, 12 czerwiec 2007 09:58
Poniższy tekst jest opracowaniem książki o. Roberta DeGrandisa zatytułowanej Posługa uzdrawiania, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994. Opracowania dokonała Magdalena Mrówczyńska.

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8