Dla wspólnot

Praktyczne informacje dla doświadczonych i nowo powstających wspólnot

Patrz pozytywnie na trudne sytuacje

Chciałabym przedstawić pomysł na pracę w zespole. Natchnęła mnie do tego książka o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ, Biblijni liderzy, według której od kilku miesięcy w mojej rodzimej grupie Odnowy prowadzona jest formacja animatorów. Skorzystam więc z ćwiczenia "Pozytywne strony trudnej, życiowej sytuacji" ze str. 110, a żeby uniknąć plagiatu – proponuję jego rozwinięcie.

 

Ćwiczenie to ma na celu integrację grona animatorów we wspólnocie (może być również zaadaptowane do potrzeb godziny wychowawczej). Pomaga im lepiej się poznać, a równocześnie ułatwia liderowi orientację w problemach, jakimi żyje grupa.

* Wstępem do niego mogą być dwa rozdziały z Biblijnych liderów: “Księga Estery” i “Męczeństwo matki siedmiu Machabejczyków”. Na ich podstawie można podjąć dyskusję: dlaczego Pan Bóg dopuszcza tak trudne sytuacje w życiu różnych ludzi?

* Następnie prowadzący dzieli grupę na 4-osobowe zespoły. Na przygotowanej wcześniej kartce uczestnicy każdego z nich wypisują 4-5 najtrudniejszych sytuacji życiowych, w jakich znaleźli się oni sami lub ich bliscy.

* Po ok. 10 minutach, na sygnał prowadzącego, grupy wymieniają się listami. Teraz w ciągu kwadransa każda z nich ma za zadanie wymyślić jak najwięcej pozytywnych stron tych trudnych sytuacji, jakie zostały im przedstawione przez sąsiedni zespół. Przykłady:

SYTUACJA: Utrata pracy.

POZYTYWY: Uczymy się przyjmować pomoc od innych (co nieraz jest trudniejsze niż dawanie); w ubóstwie odkrywamy swoją zależność od Boga i Jego opatrzność; rozrzutni uczą się oszczędzać, nie marnując pieniędzy na rzeczy niepotrzebne lub szkodliwe; ćwiczymy się w pokorze, zyskujemy nowe umiejętności, np. nie mając pieniędzy na kupno nowego ubrania uczymy się szyć itp.

* Po zakończeniu pracy w zespołach ich sekretarze przedstawiają publicznie “jasne strony trudnych sytuacji” wobec całej grupy.

* Prowadzący podchodzi do każdego zespołu z przygotowanymi paskami papieru, na których wypisane są cytaty biblijne (lub inne), odnoszące się do sytuacji kryzysowych. Uczestnicy losują po jednym pasku na grupę, a następnie dzielą się swoimi doświadczeniami na dany temat. Wreszcie wybierają spośród siebie kogoś, kto powie swoje świadectwo wobec całego grona animatorów. Podaję przykłady cytatów do przygotowania dla prowadzącego:

- Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28).
- Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)
- Bóg pisze prosto po krzywych liniach.
- Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Ps 37,5).
- Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia (Syr 2,5).
- Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi: jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie (Syr 2,18).
- Ufaj Panu i wytrwaj w swym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego (Syr 11,21).


Cytatów powinno być więcej niż grup, by była możliwość wymiany na inne w razie, gdy nikt z czwórki nie jest w stanie powiedzieć czegoś na wylosowany temat. Ta część spotkania zajmuje kilkanaście minut. Po niej następuje dzielenie na forum publicznym i wszyscy obecni wysłuchują jednego świadectwa z każdego z zespołów.

* Po zakończeniu tego etapu prowadzący zaprasza do kilkuminutowej refleksji (w ciszy): Co szczególnie przemówiło do mnie w dzisiejszym dzieleniu? Co odebrałem jako Boże słowo skierowane do mnie? Do czego mnie ono inspiruje?

* Podsumowując spotkanie dobrze jest też zastanowić się, jaki nowy obraz grupy ukazało nam to dzielenie. Na przykład w mojej grupie animatorów jedna z osób zwróciła uwagę na często pojawiający się wśród tematów problem bezrobocia. Nie zdawaliśmy sobie dotąd z tego sprawy, że tak wielu z nas to dotyka. Taka uwaga może być inspiracją do dalszego działania dla animatorów. Co możemy zrobić, by pomóc bezrobotnym osobom w naszej grupie modlitewnej: stworzyć bank informacji o pracy, wspierać je modlitwą, kontaktować z potencjalnymi pracodawcami? Każde spotkanie animatorów jest szansą na odnalezienie woli Bożej wobec naszej grupy, na konkretne osadzenie nas w rzeczywistości, w jakiej żyjemy i podjęcie skutecznych działań.

Na podstawie książki Biblijni liderzy  o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ

opracowała: Anna Lasoń-Zygadlewicz

 

 

© Szum z Nieba nr 40/2000

 

Polecamy książkę o. Tadeusza Kotlewskiego SJ " Uzdrawianie relacji we wspólnocie". Więcej - kliknij tutaj.

Ostatnio zmieniany środa, 28 sierpień 2019 11:02
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wojciech Żmudziński SJ

Biblista i pedagog, założyciel Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe.
Autor książki: Rodzice dodający skrzydeł.

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8