Najnowsze artykuły

Poniżej wyświetliliśmy najnowsze artykuły.

Choć Kościół bardzo wyraźnie powiedział, że zjawisko to należy nazywać „spoczynkiem” lub „upadkiem”, to jednak wiele grup Odnowy w Duchu Świętym nie zrezygnowało z drugiej części nazwy tego zjawiska i wciąż bezkrytycznie mówi o nim jako o „spoczynku w Duchu Świętym”.

Czym są charyzmaty?

wtorek, 14 wrzesień 2010 12:46
„Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych” – pisał św. Paweł na początku rozdziału o charyzmatach w drugim liście do Koryntian. Zacznijmy więc od wyjaśnienia pojęcia. Słowo charyzmat zgodnie z greckim słowem użytym przez św. Pawła oznacza przychylność, darmowy dar, dobrodziejstwo.  A co go różni od innych łask i darów otrzymywanych od Ducha Świętego?
  Niektórzy ludzie mają dary bardziej widoczne niż inni, np. dar uzdrawiania, ale wszyscy jesteśmy powołani do niesienia pomocy w imię Jezusa Chrystusa – uzdrowienia fizycznego i wewnętrznego, uwolnienia, do przynoszenia innym pokoju. Fakt, że niektórzy ludzie mają wyższy procent „sukcesu” w posłudze uzdrawiania nie znaczy, że pozostali mogą czuć się z niej zwolnieni. 
Czy dobrze jest modlić się o otrzymanie charyzmatów. Od pewnego czasu doświadczam uzdrawiającego działania Ducha Świętego na modlitwach wstawienniczych. Modlę się też o dary Ducha Świętego, poddając się Jemu, by udzielał ich według własnej woli. Czy zatem właściwe jest, by modlić się o konkretny, wybrany charyzmat? Spotkałam się niedawno ze stwierdzeniem, że nie warto się modlić o nie, bo to nie ma celu... ja myślę, że jednak to ma sens, gdyż istotą życia chrześcijanina jest życie w pełni, życie tymi darami, które otrzymał na chrzcie św. Jak więc obudzić w sobie te dary? Alina
Dzisiejsza kultura nastawiona jest raczej na mówienie niż słuchanie, branie niż dawanie. Z tego też powodu wiele osób używa w modlitwie charyzmatu języków (charyzmatu mówienia), a mniej – charyzmatu tłumaczenia (najpierw słuchania, a potem mówienia). Charyzmat tłumaczenia języków polega na tym, że w momencie, gdy ktoś modli się w językach – w głowie tłumacza pojawia się rozumienie (interpretacja) tej modlitwy. Nie jest to jednak rozumienie poszczególnych głosek czy wyrazów, jak w przypadku języków obcych.  

Charyzmat służby

poniedziałek, 10 listopad 2008 17:41
Z przeżycia osobistego spotkania z Jezusem, z doświadczenia zbawienia, troski Jezusa o każdego człowieka-grzesznika, z przeżycia swojego nawrócenia i osobistego spotkania z Jezusem – rodzi się misja, określona służba wobec Boga i człowieka. Podjęcie jej wynika przede wszystkim z objawienia się Boga człowiekowi, a następnie z głębokiego przeżycia tajemnicy wiary, tajemnicy Jezusa Chrystusa w naszym życiu.
Co by było, gdyby istniał supermarket sprzedający nie chleb i mleko, ale wyłącznie dary Ducha Świętego? Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń – pokoju, miłości, cierpliwości, radości… Gdybym miał taki supermarket, Bill Gates przychodziłby do mnie po kredyt!

Posługa uzdrawiania

wtorek, 12 czerwiec 2007 09:58
Poniższy tekst jest opracowaniem książki o. Roberta DeGrandisa zatytułowanej Posługa uzdrawiania, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994. Opracowania dokonała Magdalena Mrówczyńska.

Przebudzenie charyzmatów

poniedziałek, 28 maj 2007 15:09
Zatrzymamy się przez chwilę nad książką Przebudzenie charyzmatów o. Serafino Falvo, wydaną przez wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Jest ona podstawowym podręcznikiem opisującą posługę charyzmatami. Przekonujące świadectwo zaangażowania o. Serafino w służbę człowiekowi w Kościele – poprzez charyzmaty – tchnie świeżym, ożywczym przesłaniem, że Dobra Nowina jest naprawdę dobra, a Ten, od którego ona pochodzi, jest naprawdę blisko.

Dar języków (Dz 2)

niedziela, 27 maj 2007 20:56
Kiedy w niedzielę Zesłania Ducha Świętego słyszę podczas Eucharystii fragment z Dziejów Apostolskich opisujący moment Pięćdziesiątnicy zastanawia mnie jeden fakt – dlaczego pierwszym darem, jaki otrzymują zgromadzeni w Wieczerniku ludzie, jest dar języków? Dlaczego akurat ten dar i jakie wobec tego jest jego znaczenie? Myślę, że temat jest szeroki i nie chcę wchodzić w zawiłości i tłumaczenia szczegółowe tego daru, w tym tekście chciałbym ukazać tylko jedną z jego charakterystycznych cech, jednak uważam, że bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą. Prześledzimy to wspólnie na wybranych fragmentach z Pisma Świętego.

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8